ข่าวสารภายในวิทยาลัย

อบรมโครงการให้ความรู้หัวข้อ วิธีป้องกันการกระทำความผิดทางการเงินของเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

0
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาบัญชีและแผนกวิชาการตลาด จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้หัวข้อ วิธีป้องกันการกระทำความผิดทางการเงินของเด็กและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพภาพ Application Google Meet ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวเผยแพร่สาธารณะ

ข่าวรับสมัครงาน

มากกว่า

    เปิดรับสมัครบุคลากรทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ 2 อัตรา

    เปิดรับสมัครบุคลากรทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ 2 อัตรา

    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกลุ่มทรู

    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกลุ่มทรู เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้