fbpx
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

ข่าวสารภายในวิทยาลัย

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวเผยแพร่สาธารณะ

ข่าวรับสมัครงาน

มากกว่า

    เปิดรับสมัครบุคลากรทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ 2 อัตรา

    เปิดรับสมัครบุคลากรทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ 2 อัตรา

    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกลุ่มทรู

    0
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกลุ่มทรู เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้