ข่าวสารภายในวิทยาลัย

มากกว่า

  ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนทีมนักฟุตซอลกีฬานักเรียนนักศึกษา

  วันที่ 19 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนทีมนักฟุตซอลกีฬานักเรียนนักศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คว้าแชมป์จังหวัดได้สำเร็จและได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ไปแข่งฟุตซอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

  ประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2563

  วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมนายอุดม วัชรพงศ์วณิช ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา นายสุภาพ สัจจสมภาร ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมเป็นกรรมการประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2563 นางสาวมนสิชา การะเกตุ ครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ ห้องเกียรติยศ "วิรารัตน์"วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

  ประชุมบุคลากรสายงานการสอน

  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมบุคลากรสายงานการสอน เรื่องการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

  วันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (2) และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้ง 2 ณ ห้องประชุมลำดวน

  ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  นางสาวนลินี เดชวัน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเกียรติยศวิรารัตน์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ https://drive.google.com/drive/folders/1AiHDqofYE-Vr1jNoONQxFz7jwpeVeYSg?usp=sharing

  รับสมัครงาน - บุคคลากร

  มากกว่า

   จัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ

   มากกว่า

    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(ชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564

    ด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะซื้อชุดทดลองควบคุมการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีความเหมาะสม ให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เทคนิค เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง เหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงเรียนเชิญท่านร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าว โดยส่งเอกสารข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563...

    เชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ(ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2564

    ด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแท่นพร้อม ชุดจำลองจุดเสียเชื่อมผ่านแท็บแเล็ต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ชุด วงเงินงบประมาณ 2,800,000.- บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-)ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีความเหมาะสม ให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เทคนิค เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง เหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงเรียนเชิญท่านร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าว โดยส่งเอกสารข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม...

    เชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ(ซีเอ็นซี) ประจำปีงบประมาณ 2564

    ด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์จะซื้อชุดจำลองซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมซอฟแวร์ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,990,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีความเหมาะสม ให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เทคนิค เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีความเป็นกลาง เหมาะสมกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงเรียนเชิญท่านร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าว โดยส่งเอกสารข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม...

    โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

    43,424แฟนคลับชอบ

    จัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ

    งานประกัน

    เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    ข่าวเผยแพร่ฝากประกาศ

    ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

    Latest Posts

    มากกว่า