แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ปกอัพเฟส-64-1024x390.jpg

นายเลิศ ก้านเหลือง
(หัวหน้าแผนกวิชา)

ค.อ.ม.ไฟฟ้า
Tel. : 089-578-9672
E-mail : LERT14072513
@GMAIL.com
Facebook : เลิศ ก้านเหลือง
ID Line : 0895789672
 นายยุทธสาร สารการ
คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Tel. : 081-976-4435
E-mail : yutthasan@gmail.com
Facebook : yutthasan.sarakan.7
ID Line : 0819764435
นายบัญชา ปัญญามงคล
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 080-987-3283
E-mail : pbuncha@hotmail.com
Facebook : OoD cha
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 085-105-0278
E-mail : k-yupapun@hotmail.com
Facebook : ยุภาพรรณ ก้านเหลือง
ID Line : punyupakan
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 080-797-5721
E-mail : natawatburapha@gmail.com
Facebook : Jirasak Burapha
ID Line : 080-7975721
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
Tel. 081-067-1296
E-mail : d-supasit@hotmail.com
Facebook : supasit duanyai
ID Line : d-supasit
นายอดิศักดิ์ นพแสง
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 080-479-9799
E-mail : Bar_nabus@hotmail.com
Facebook : Adisak
ID Line : adisak-bie
นายอรรถศร สุขทะเล
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Tel. 083-737-9293
E-mail : attasorn@sisat.ac.th
Facebook : SornSorn
ID Line : 083-737-9293
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 089-710-0090
E-mail : chaiwat.kot@gmail.com
Facebook : ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์โคตรชมภ
ID Line : 0897100090
นายฉัตรชัย ไชยสาร
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 087-877-5300
E-mail : chaicopter450@gmail.com
Facebook : ฉัตรไชย ไชยสาร
ID Line : 0878775300
นายจำเริญ ทอนบุญมา
อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 086-259-9818, 088-280-7591
E-mail : Naikorpai@hotmail.com
Facebook : นายกอไผ่ ไร้หนาม
ID Line : naikorpai
นายภาสกร ดงทอง
อส.บ.ไฟฟ้ากำลัง
Tel. 081-790-9263
E-mail : Pass_Dougthong@hotmail.com
Facebook : นายภาสกร ดงทอง
ID Line : Pass7909263
นายอักษรทัย งามแสง
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 097-343-1120
E-mail : toyranam@hotmail.com
Facebook : นายอักษรทัย งามแสง
ID Line : 0973431120
นายปฏิพล รวยสูงเนิน
กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
Tel. 086-878-1713
E-mail : Ray-Nasi@hotmail.com
Facebook : XRay-Ruaysungnuen
ID Line : 0868781713
นายพิศาล ไชยบุรี
ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
Tel. 061-230-1715
E-mail : Pisanbird@gmail.com
Facebook : Pisan_chaiburee@hotmail.com
ID Line : pisanbird 
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel . 089-686-7445
E-mail : sermsakboot@hotmail.com
Facebook : Krusermsak
ID Line : 08-9686-7445
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)
Tel. 095-936-6712
E-mail : surasaksrichata@gmail.com
Facebook : Surasaksrichata
ID Line : Surasaksrichata
นายทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 083-380-7833
E-mail : noi0842993031@hotmail.com
Facebook : ทวีศักดิ์แก้วไชยพาน
ID Line : 0833807833
นายธนัทพงศ์ ศิริรัชฎานันท์
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
Tel. 085-158-4346
E-mail : Armyhaha99@gmail.com
Facebook : Thanatpong siriratchadanun
ID Line : Armtizz