ผู้บริหารวิทยาลัย

ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
หมายเลขโทรศัพท์ 062-198-0979
นายสมาน สมจริง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ 098-097-0854
นายวรรณดี กลมพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หมายเลขโทร 082-669-5425
นายพยนต์ สืบเสน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
หมายเลขโทรศัพท์ 082-140-4865
นายปัญญา ศิลากูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์โทร 085-769-0141