ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่งหญิงชายจำนวน
ผู้บริหาร235
เจ้าหน้าที่ กพ.404
ข้าราชการครู4469113
ลูกจ้างประจำ022
พนักงานราชการ62531
ครูพิเศษสอน222648
เจ้าหน้าที่ธุรการ38341
พนักงานขับรถ044
แม่บ้าน14014
คนงาน01111
ยาม066
อปพร044
130153283