งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565

ดาว์นโหลดเองสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/12B_oTeCnLDB3llDVCp9JjotIudGlrtRA?usp=share_link

—————————————————————————————————————————–

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายการ แก้ไขล่าสุด
ระเบียบการส่งต้นฉบับรายงานวิจัย วิชาโครงการ 16 ธ.ค. 2563
แบบขออนุมัติโครงการ 25 ธ.ค. 2563
แบบเสนอโครงการรายวิชาโครงการ 21 ธ.ค. 2563
แบบฟอร์มวิชาโครงการ 5 บท ระดับ ปวช. 21 ธ.ค. 2563
แบบฟอร์มวิชาโครงการ 5 บท ระดับ ปวส. 21 ธ.ค. 2563
สันปกวิชาโครงการ 21 ธ.ค. 2563