เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน

0
262

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จะเข้ารับการประเมินสถานศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมบรรลุวัตถุประสงค์ตามหัวข้อประเมิน ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ข้อ 6.2 การค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 และ 4
งานวิจัย พัฒนานวัมกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เห็นว่างานวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนรู้ประกอบการสอน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นำผลงานวิจัยของครูผู้สอนเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

ดาวน์โหลด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่