การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

0
528

ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด พิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวง ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ดังกล่าวต่อไป รายละเอียดคลิก

สามารถดำเนินการได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้
๑.ระบบกลางทางกฏหมาย (Law.go.th)
๒.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th)
๓.แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์(Microsoft Forms) ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
– ลิงค์ https://forms.office.com/r/WuaCi15dfQ
– QR code

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่