บรรยากาศมอบตัวนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส. รอบโควตา

บรรยากาศมอบตัวนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส. รอบโควตา วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Sunday, 17 February 2019 10:29)