ประชุมงานวันครูและกีฬาอาชีวะสามสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมประชุมงานวันครูและกีฬาอาชีวะสามสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ