โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มอบเกียรติบัตรให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาที่ลดค่าไฟฟ้ามากที่สุด ตามโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ