ประชุมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุมตัวแทนคณะครูและนักศึกษาเรื่องกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำดวนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ