ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2561

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ คณะกรรมการประเมินนำโดย ดร.โสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการ วท.กันทรลักษ์ ประธานกรรมการ นางรัตน์มณี บุญใหม่ รองอำนวยการ วช.ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ นายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการ วท.กันทรารมย์ คณะทำงาน นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อำนวยการ วก.ศรีสะเกษ นางผ่องพิสุทธิ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการ วษท.ศรีสะเกษ นายพยนต์ สืบเสน รองผู้อำนวยการ วท.กันทรลักษ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ