มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจาก
นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบเงินบริจาคของผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน เงิน 14,472 บาท
โดยมีนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ