แนะแนวฝึกงานและการฝึกอาชีพ

 

แนะแนวฝึกงานและการฝึกอาชีพเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ จาก บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์ กรุ๊ปจำกัด บริษัทเซนต์ บริษัท เอสเอ็นพี วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ อาคารพละอเนกประสงค์