ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา 2561

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา 2561 ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 แห่ง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ