แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ที่อาชีวศึกษาสุรินทร์

นางสุจิรา ภู่ธราภรณ์ หัวหน้าแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคเทคนิคศรีสะกษ พร้อมด้วย นางอรทัย  สฤษดิ์นิรันดร์ ครูชำนาญการพิเศษ และนายพรหมลิขิต อุรา ครูแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าศึกษาดูงาน ปรึกษาหารือ และเเลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การทำงาน ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(S2 S7 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สุจิรา ภู่ธราภรณ์ ภาพ )

Last Updated (Thursday, 14 May 2015 16:29)