การประเมินกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

นายสำราญ สีปวน พร้อมด้วย นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเเกษ ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S7 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ )