ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จาก นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือพัฒนาระบบดูแลผู้เรียนให้กับครูที่ปรึกษา

(S2 S7 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / บุญนาน มากสิงห์ ภาพ)

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีการเตรียมพร้อม ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ก่อนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง และให้นักเรียนนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมีความมั่นใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ(MOU)จัดการศึกษาระบบทวิภาคี

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ(MOU)จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในการผลิตกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และบริการ นำโดย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และเจ้าของกิจการกว่า 20 แห่ง เพื่อประสานความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ หอประชุมประยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษา รับมอบกระดานไวท์บอร์ดจากนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 อภิชาติ  โยธี รายงาน /  ภาพ)

Last Updated (Monday, 28 September 2015 11:48)

 

ประเมินโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการประเมินจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(S7 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม รายงาน)

Last Updated (Tuesday, 22 September 2015 14:28)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 78 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like