ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

Fix it Center ศูนย์เทศบาลตำบลแต้

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายเสงี่ยม หินลาด ปลัดอำเภออาวุโส อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี นายอุดม วัชรพงศ์วณิช ผู้อำนวยการศูนย์ และคณะร่วมต้อนรับ ได้แก่ นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษ นายพงศธร สมัครสมาน และ นายประชาไทย ไกยฝ่าย ผู้จัดการศูนย์ฯ ส่วนทีมซ่อมสร้าง ถ่ายทอดความรู้และยกระดับช่าง ได้แก่ 1.ครูพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ 2.ครูองอาจ อรรคบุตร 3.ครูยุทธสาร สารการ พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์  ทีมส่งเสริมสู่อนามัยได้แก่ 1.ครูไสว  โทนะพันธ์ 2.ครูจักรพันธ์ พันธ์คำ พร้อมด้วย นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชายางและพอลิเมอร์ และวิทยากรท้องถิ่นด้านการนวดเพื่อสุขภาพ ทีมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ 2. ครูปิยวรรณ ชวลิต 2.ครูธิดาวรรณ สรรพศรี 3. ครูณัฐธิกา สิมชมพู พร้อมด้วย นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี และกลุ่มแม่บ้านตำบลแต้ ทั้งนี้ ขอขอบคูณเทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ และคณะ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างดี

(S4 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 16:50)

 

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมใจประดิษฐ์พานไหว้ครู

คณะครูที่ปรึกษา พร้อมด้วย นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แต่ละแผนกวิชา ร่วมใจกันประดิษฐ์พานไหว้ครู เพื่อร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 คณะครูแต่ละแผนกนำขบวน นักเรียนนักศึกษา ส่งพานให้คณะกรรมการเพื่อร่วมประกวดพานไหว้ครู บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ )

Last Updated (Monday, 22 June 2015 10:13)

 

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2558

งานกิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีะเกษ นำโดย นายวิสุทธิ์ จันทร์ศรี หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง ด.ต.พีรพัฒน์ ซื่อสัตว์ และ นายปรีชา ศรีดาคำ พนักงานการเลือกตั้ง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับด้วยคาวมอบอุ่น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Monday, 22 June 2015 09:48)

 

กิจกรรมไหว้ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เข้าร่วมไหว้ครูพร้อมทั้งรับคำอวยพรจากครูทุกท่าน วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารพระยาไกรภัคดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : อภิชาติ  โยธี รายงาน / ภาพ)

 

โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

นายหยาด  พลตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วม โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อซ่อมบำรุง   และปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน นักศึกษา และการให้บริการได้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 S4 : อภิชาติ  โยธี รายงาน / ภาพ)

Last Updated (Friday, 19 June 2015 11:12)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 96 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like