ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

งานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ รองเทอดศักดิ์ สรรพศรี

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา ร่วมจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกกับ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"ผู้อำนวยการ" ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ภัตตาคารมิตรภาพ จังหวัดศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 05 August 2015 16:43)

 

พิธีถวายสัตยาธิษฐานฯ ไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดพิธีถวายสัตยาธิษฐานฯ ไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีความรู้ความสามารถ ในด้านเทคนิคและทางยุทธวิธี โดยชั้นปีที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นสามารถใช้อาวุธประจำกาย และการยิงปืนอย่างได้ผล ชั้นปีที่ 3 ให้มีความรู้ทางเทคนิค และทางยุทธวิธี โดยสามารถทำหน้าที่ในระดับผู้บังคับหมู่ได้ตามลำดับ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 05 August 2015 15:20)

 

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาส วันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เมือวันที่ 30 กรกฎาคม 2558  โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประะธานพิธี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือวิสามัญ นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ประเทศไทย หัวหน้าชุมชนวัดป่าศรีสำราญ  และประชาชน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทาน จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยรถรางมุ่งสู่ วัดป่าศรีสำราญ  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม , ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  ภาพ)

Last Updated (Monday, 03 August 2015 19:44)

 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนครู ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่อในโอกาสวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดย นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Friday, 21 August 2015 11:13)

 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดน นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมนำกล่าวถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

(S6 :ณัฏฐชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / กัณหา อุทธิเสน ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 29 July 2015 13:41)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 28 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like