ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัย ฯ ขอเชิญประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.2-3
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ อาคารพระยาไกรภักดี  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ลงนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 4 แห่ง ร่วมลงนาม แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม วิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(S1 S2 S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษดำเนินการสอบพนักงานตำบล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการสอบพนักงานตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการดำเนินการสอบปฏฺบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และการสอบเป็นไปด้วยความเรีบยร้อย โปร่งใส

(S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบพนักงานตำบล

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งร่วมประชุมชี้แจง คณะกรรมการดำเนินการสอบพนักงานตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET โดยใช้สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นสนาสอบในครั้งนี้

(S4 S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 25 November 2015 15:08)

 

นักศึกษารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ

นายวุฒิพงษ์ สมใจ หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยผู้แทนครู นำนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง, แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์, แผนกวิชาเทคนิคการผลิต เข้ารับฟังการแนะแนวหัวข้อเรื่อง"การศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต" จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท โซนี่ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558

นายพัสกร คำเพราะ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยร่วมพิธี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 S7 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 26 November 2015 17:36)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 38 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like