ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 จาก นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในนามศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

(S3 S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 10:07)

 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558

นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติโลก ประจำปี 2558   ตามคำขวัญ  "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"  26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ  นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ และคณะผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และนักเรียนนักศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และเยาวชน รับรู้และเห็นถึงความสำคัญ ของวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดจากหน่วยงานต่างๆการประวดร้องเพลง ประกวดหนังสั้น และการเเข่งขันฟุตซอล บรรยากาศ เป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 10:29)

 

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (ร้อยละ 100)  โดยรับมอบจาก นายอกนิษฐ์ คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วันที่ 29 พฤษภาคม 2558  โดยมี นางกาญจนา ถามุลเลศ หัวหน้าศูนย์กำลังคน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการดำเนินงาน

(S3 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 10:33)

 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน นักเรียน นักศึกษา ที่ยากจนโดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนนักศึกษา ที่ยากจนมีรายได้ระหว่างเรียนลดรายจ่ายของครอบครัวมีประสบการณ์จริงสำหรับนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ให้บริการด้านซ่อมบำรุง ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และระบบเครื่อข่าย ตามแผนกวิชาและงานแต่ละฝ่าย ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ณ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S4 : อภิชาติ โยธี รายงาน / ภาพ )

Last Updated (Wednesday, 01 July 2015 15:20)

 

โครงการวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานในพิธีโครงการวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย ของวัยรุ่นอาชีวศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ผสานความรู้ คู่คุณธรรม ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ สีสันวรรณกรรมสุนทรภู่ การประกวดคำขวัญ หัวข้อ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด การประกวดป้ายนิเทศ หัวข้อ รำลึกพระคุณครูกลอนสุนทรภู่ และประกวดตัวละครในวรรณคดี โดยมีนักศึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ และนักศึกษา ระดับ ปวส.ร่วมกิจกรรม ด้วยบรรยากาศของความสนุกสนาน ประทับใจ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Monday, 29 June 2015 18:50)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 135 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like