ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพิชิตชัย เครือรัตน์ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาฝ่ายวิชาการ นายพัสกร คำเพราะ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา ผู้แทนครู ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัด ต่อไป

(S2 S3 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน /ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 28 October 2015 14:19)

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2558 ณ อารายา รีสอร์ท รีเวอรฺไซส์ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการเป็นประธานพิธี นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร กล่าวรายงาน หัวหน้าแผนกวิชา ผู้แทนครู ร่วมประชุมฯ โดยได้รับเกียรติ จาก ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และนายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม SISAT TARTY ที่โขงเจียม เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหาร และ คณะครู บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน เป็นกันเอง

(S2: ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / กัณหา อุทธิเสน ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 28 October 2015 14:18)

 

ขบวนการก่อการดีเยาวชนคนดีจังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมฝึกอบรม SISAT Smart together อาชีวะ อวด - ดี "ขบวนการก่อการดีคนดีศรีสะเกษ" ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี เพื่อให้นักศึกษาปลูกจิตสำนึกด้าน คุณธรรมจริยธรรม มีความรักและผูกพันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ต่อไป

(S2 S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / พรอนันต์ จาตูม ภาพ)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำนักศึกษาทุนพระราชทานฯเข้าเฝ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จากวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียลในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาบุคลากรของราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท โดย นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้แทนครู นักศึกษาทุนพระราชทานฯ จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / อินทร์ จงจำ ภาพ)

 

การสัมมนาการบริหารการศึกษา เรื่อง "ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

คณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมการสัมมนาการบริหารการศึกษา เรื่อง "ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นผู้ประสานงาน เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางที่จะนำยุทธศาสตร์ รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา บรรยายโดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(S2 S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 01 October 2015 14:52)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 126 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like