ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

" Gen R อาสา-อาชีพ " หนังสั้น โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา 6,000,000 ซีซี ในปี 2558 ในปี 2558

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60  พรรษา 6,000,000 ซีซี ในปี 2558 ในปี 2558 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย หรือผู้ประสบอุบัติเหตุ ในโรงพยาบาล นำโดย คุณอุทัยวรรณ เครือรัตน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมถวายพระพร และบริจาคโลหิตอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ในวันที่   23 มิถุนายน 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ )

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 10:45)

 

Fix it Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. นายเสงี่ยม หินลาด ปลัดอำเภออาวุโส อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ โดยมีนายสำราญ สีปวน ผู้อำนวยการศูนย์และคณะร่วมต้อนรับ ได้แก่ นายอินทร์ จงจำ ผู้จัดการศูนย์  ส่วนทีมซ่อมสร้าง ถ่ายทอดความรู้ และยกระดับช่าง ได้แก่ 1.นายจรินทร์  เจนจิต 2. นายเดชา ใจนวน 3. นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา  ทีมพัฒนาส่งเสริมสุขอนามัย ได้แก่ 1.นายนิกร จันทร์เทศ 2. พงเพชร ไชยปัญญา ทีมนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ชุมชน โดย 1.นางกาญจนา ถามุลเลศ 2.นางสาวกนิกนันต์ ไกรวิเศษ 3. นางสาวธัญญภัสร์ บูระพา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายฐิติรัฐ บุตรเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ และขอบคุณไปยัง จ่าสิบเอกไชยรัตน์ เวียงแก่ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ และ ร.ต.ท. ศักดิ์ชัย อนุพันธ์ รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้

(S4 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 16:47)

 

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558

น้อมจิตวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นำโดย คณะผู้บริหาร และครู เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์ โดยกิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู  นักเรียนนักศึกษา SISAT ร่วมบูชาครูด้วยพาน ดอกไม้ ธูป เทียน จัดประดับตกแต่งอย่างสวยงามและในกิจกรรมยังมีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความประพฤติดี การเรียนดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัย จำนวน 206 ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 418,500 บาท โดย ทุนจาก นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,นายยรรยง พวงราช, ครูสถาพร ภูรัตน และคณะ ครูต้นแบบนอกประจำการ, สมาคมผู้ปกครอง-ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ,มูลนิธิเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,บริษัทกิจเจริญไทย สนับสนุน การประดิษฐ์รถประหยัดน้ำมัน และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 11:11)

 

โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี

คลิกนิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล เพื่อให้บริการด้านสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และให้ความรู้แก่ประชาชนด้านเทคโนโลยี ในงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน ของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  โดยให้ความรู้ 108 อาชีพ และนำสิ่งประดิษฐ์จากผลงานนักเรียนนักศึกษา จัดแสดง ได้แก่ เครื่องอัดกระถางขุยมะพร้าว,เครื่องตีขุยมะพร้าว,เครื่องสับย่อยกิ่งไม้, อีโคปั้ม พี วี ซี ท่อน้ำไทย, และปั้มปั่นสูบน้ำประหยัดพลังงาน โดยได้รับความสนใจจาก ประชาชน ที่มาร่วมงาน เป็นอย่างมาก

(S4 S5 :ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 16:57)

 

Fix it Center ศูนย์เทศบาลตำบลแต้

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายเสงี่ยม หินลาด ปลัดอำเภออาวุโส อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี นายอุดม วัชรพงศ์วณิช ผู้อำนวยการศูนย์ และคณะร่วมต้อนรับ ได้แก่ นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษ นายพงศธร สมัครสมาน และ นายประชาไทย ไกยฝ่าย ผู้จัดการศูนย์ฯ ส่วนทีมซ่อมสร้าง ถ่ายทอดความรู้และยกระดับช่าง ได้แก่ 1.ครูพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ 2.ครูองอาจ อรรคบุตร 3.ครูยุทธสาร สารการ พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์  ทีมส่งเสริมสู่อนามัยได้แก่ 1.ครูไสว  โทนะพันธ์ 2.ครูจักรพันธ์ พันธ์คำ พร้อมด้วย นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชายางและพอลิเมอร์ และวิทยากรท้องถิ่นด้านการนวดเพื่อสุขภาพ ทีมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ 2. ครูปิยวรรณ ชวลิต 2.ครูธิดาวรรณ สรรพศรี 3. ครูณัฐธิกา สิมชมพู พร้อมด้วย นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี และกลุ่มแม่บ้านตำบลแต้ ทั้งนี้ ขอขอบคูณเทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ และคณะ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างดี

(S4 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 16:50)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 74 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like