ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการสัมมนาสอบประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่นที่ 12

งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการสัมมนาสอบประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อสัมมนาอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานในสำนักงานหรือหน่วยงาน นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพรุ่นที่ 12 กว่า 120 คน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / นพพร สมคิด, ศริพร ทิพย์เลิศ : ภาพ)

 

โครงการ "อบรมพัฒนาผู้บริหาร สู่การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาอาชีวะพุทธ"

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการ "อบรมพัฒนาผู้บริหาร สู่การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาอาชีวะพุทธ" เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ และนำหลักธรรม ไปพัฒนาตน พัฒนาคน สู่การพัฒนาคุณธรรม ในสถานศึกษา ในโอกาสนี้ คณะครูที่ปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2561 ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / พระศรีรัตน์ สิริรตโน, ศันสนีย์ พันธ์เจริญ : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 02 May 2018 11:57)

 

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสนี้ ผู้แทนครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 มีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรครูอาวุโส โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักศึกษาศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงและอบอุ่น  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โดมฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล :รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู, ประวิทย์ ราชภักดี : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 02 May 2018 09:19)

 

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2560

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อสรุปงานและชี้แจงข้อปฏิบัติในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ  ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล :รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 83 guests online
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like