ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

" Gen R อาสา-อาชีพ " หนังสั้น โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ยินดีตอนรับท่านรองชลธิชา วณิชศิริ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโนยีตาก เนื่องในโอกาสมาฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 12 September 2018 12:48)

 

งานมุทิตา “อาชีวะมุทิตา กษิณานุสรณ์ 61”

 

งานมุทิตา “อาชีวะมุทิตา กษิณานุสรณ์”

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน ๑๑๗ แห่งเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน ศันสนีย์ พันเจริญ : ภาพ)


Last Updated (Sunday, 09 September 2018 14:59)

 

ประชุมวางแผนการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมประชุมวางแผนการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมครั้งที่ 28 ปีการศึกาษา 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)

 

คณะครูศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษยินดีต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำโดยครูณราวิตญ์ มีดี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา ในโอกาสศึกษาดูงาน ตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (Project: Developing Skills Cambodian Language for Communication in Careers) ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สุเพียบ เลียบ (Sopheap Leab) และ นายโส๊ะคา เยน (Sokha Yen) นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นักศึกษาทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทั้งสองคนเป็น (Native Speaker) โดยตรง สรุป โดยหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ดร.สุภาพ สัจจสมภาร : รายงาน / ดร.สุภาพ สัจจสมภารค่ะ : ภาพ)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 52 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like