ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัย ฯ ขอเชิญประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.2-3
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ อาคารพระยาไกรภักดี  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

แนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

แนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา

สำนักงานประกันสังคมจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา ในการนี้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวส. แผนกเทคนิคการผลิต แผนกช่างยนต์ แผนกวิชาโลหะการ เข้ารับการอบรมพร้อมเพรียงกัน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Wednesday, 19 June 2019 13:59)

 

ประชุมหัวหน้าแผนก

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมหัวหน้าแผนก เวลา 08.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องชุมลำดวนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

โครงการเชิดชูครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการเชิดชูครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีครูที่ปรึกษาที่ได้รักการคัดเลือก เข้ารับเกียรติบัตร เป็น "ครูที่ปรึกษาดีเด่น" จาก นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานในพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 49 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like