ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ครูที่ปรึกษาดีเด่น

นางวราดา ขันตี ครูแผนกวิชาคอมพิเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้ารับเกียรติบัตร  เป็น "ครูที่ปรึกษา ดีเด่น" จาก นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(S2 S7 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / บุญนาน มากสิงห์ ภาพ)

Last Updated (Monday, 05 October 2015 09:29)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จาก นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามภารกิจการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือพัฒนาระบบดูแลผู้เรียนให้กับครูที่ปรึกษา

(S2 S7 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / บุญนาน มากสิงห์ ภาพ)

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีการเตรียมพร้อม ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ก่อนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง และให้นักเรียนนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมีความมั่นใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ(MOU)จัดการศึกษาระบบทวิภาคี

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ(MOU)จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในการผลิตกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และบริการ นำโดย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และเจ้าของกิจการกว่า 20 แห่ง เพื่อประสานความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ หอประชุมประยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษา รับมอบกระดานไวท์บอร์ดจากนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 อภิชาติ  โยธี รายงาน /  ภาพ)

Last Updated (Monday, 28 September 2015 11:48)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 193 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like