ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์งานอาชีพ รุ่น 10 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ : ภาพ)

Last Updated (Monday, 18 April 2016 13:11)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (สายตรง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ (สาย ม.6)
ระเบียบการรายงานตัว/มอบตัว ผู้ที่สอบผ่าน

 

Last Updated (Friday, 11 March 2016 13:23)

 

การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานฯระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนพระราชทานฯศึกษาต่อระดับปริญยาตรี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 4 ทุน ซึ่งประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 2 ทุน และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ทุน โดยมีนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 คน ซึ่งกำลังศึกษาในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยเทคนิคเกษ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   เข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมT VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559

(งานความร่วมมือ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย ; ภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 08 March 2016 16:32)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา

Last Updated (Friday, 04 March 2016 16:54)

 

เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่ประเทศกัมพูชา

วิทยาลัยเทคศรีสะเกษ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ผู้แทนครูประกอบด้วย ครูนายสุริยา สุขเจริญ นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายวุฒิพงษ์ สมใจ นายสุถาษิต ดวนใหญ่ และตัวแทนนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพฯ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้แก่ นายสุนเฮง เสลน นายเฉียงเมียส มุน เตรียมงานรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันดทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงทม ราชอาณาจักรกัมพูชา

(งานความร่วมมือ : รายงาน  / วุฒิพงษ์ สมใจ : ภาพ)

Last Updated (Friday, 04 March 2016 13:16)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 141 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like