ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

" Gen R อาสา-อาชีพ " หนังสั้น โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

พิธีถวายราชสดุดี ร.6 นักศึกษาวิชาทหาร

พันตรีสุรชัย บุญทน หัวหน้าชุดครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ 2 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วย ชุดครูฝึก นำนักศึกษาวิชาทหาร ทำพิธีถวายราชสดุดี พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6                    เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ  ศูนย์การฝึกวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 29 July 2015 12:26)

 

พิธีมอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนครู  ร่วมพิธีมอบเทียนพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  27 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ทั่วทั้งประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงสานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยทรงโปรดให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" มอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ณัฐกิตติ์ ศรีสุธรรม ภาพ

 

Last Updated (Tuesday, 28 July 2015 10:29)

 

แสดงความยิยดีกัยนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โดยแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ดำเนินโครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speeh Contest) ดังนี้ ระดับ ปวช.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสนธยา โนนน้อย นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ปทุมวงศ์ นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เวียงคำ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอลงกรณ์ งามมาก นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ นางสาวจิรายุ ไชยสุภา นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายตงฬา เยน นักศึกษาทุนพระราชทานฯ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐพงษ์ สุรสิงห์ นักศึกษาแผนกโยธา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกรกนก ไนยนิตย์ นักศึกษาแผนกการบัญชี  และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ บุญนำ และ นางสาวภูริชญา ขอร่ม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี

(S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Friday, 17 July 2015 15:15)

 

โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ(English Speech Contest)

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ(English Speech Contest) และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสารในหัวข้อ"อาชีพในฝันและประชาคมอาเซียน" โดย นายนาครินทร์    สุต๋า หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สุภาพ สัจจสมภาร หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วย คณะครู และ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1 ร่วมในพิธีเปิด และดำเนินกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้ได้ดี และเพื่อตอนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Friday, 17 July 2015 11:11)

 

แสดงความยินดี กับ ครูอิสราภรณ์ พบลาภ เลื่อนวิทยฐานะ

คณะผู้ริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดี กับ
ครู อิสราภรณ์ พบลาภ แผนกวิชาการบัญชี เนื่องในโอกาส เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

(S7 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 16 July 2015 15:34)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 62 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like