ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

รางวัลชนะเลิศ 4 รายการ ในงานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ครั้ง 2

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 รายการ ในงาน "มหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน " ครั้ง 2 ระหว่าวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณี อำเภอกันทรารมย์ จัดขึ้น ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมะ รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม-คุณธรรม รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศประกวดสิ่งประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ โดยมี ครูจรินทร์ เจนจิตต์ ครูสิริชัย สิมชมพู ครูทวีทรัพย์ จันทรัตน์ ครูบุญมี สาระชาติ ครูจุฑารัตตน์ บุญปัญญา ครูศุทธ์หทัย หารไชย และครูอัตตะพงษ์ ปะโยตัง เป็นผู้ฝึกซ้อม

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล: รายงาน / ศุทธ์หทัย หารไชย : ภาพ)

Last Updated (Friday, 05 February 2016 11:13)

 

รับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการรับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี โดยมี นายหยาด  พลตรี   นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการ และผู้แทนครูแต่ละแผนกวิชา อำนวยความสะดวก รอรับผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ม.3  ม.6  จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ มารายงานตัว/มอบตัว ซึ่งในปีนี้ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเป็นอย่างดีเช่นเคย

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Monday, 08 February 2016 09:44)

 

นักศึกษารับมอบทุนการศึกษา จากครูสมพอง สกุลภักดี

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายหยาด พลตรี นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการ ผู้แทนครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นตัวแทน รับมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท โดย ครูสมพอง สกุลภักดี จังหวัดนครราชสีมา มอบให้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ทำผลงานดีเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศในการนำรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสองประเภททั้งรถประดิษฐ์และรถตลาด เพื่อเป็นกำลังใจและการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปในอนาคต

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

 

มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน "SISAT GAME 58"

สมาคมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน "SISAT GAME 58"  จำนวน 100,000 บาท  และนายธนาวุฒิ มิ่งมิตรมี จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนอีก จำนวน 10,000 บาท ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายภูวดล มิ่งขวัญ นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการ ผู้แทนครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแต่ละคณะสีรับมอบ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(ณชิตา จิราณัฏฐกุล :  รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Thursday, 04 February 2016 14:45)

 

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 ฝึกภาคสนาม

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารอ่างเก็บน้ำห้วยซัน อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และ ผกท.ไสว โทนะพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกก่อง จ.อุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันแก่น้องๆ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ไสว โทนะพันธ์ : ภาพ )

Last Updated (Wednesday, 03 February 2016 16:56)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 106 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like