ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 มอบดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป

นายกัณหา อุทธิเสน นายไชยา ภาระหอม นายยุทธชัย รองทอง และนายวงศ์สว่าง หลักบุญ ในนามตัวแทนศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 ได้มอบดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป จำนวน 6 เครื่อง ให้กับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนครูรับมอบ เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่น้องๆนักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / วิชิต ปิ่นหอม ภาพ)

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

การประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในห้วงที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Friday, 15 July 2016 16:16)

 

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ รวมพลคนศรีสะเกษพัฒนา Big Cleaning Day การนี้ ชมรมลูกเสือวิสามมัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย นายอินทร์ จงจำ หัวหน้างานลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ และพี่เลี้ยงลูกเสือ นำลูกเสือวิสามัญ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งรณรงค์การออกไปใช้เสียงลงประชามติ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ)

Last Updated (Thursday, 14 July 2016 18:52)

 

โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้ ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม T-VET โดยมี นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกานักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษา และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผู้แทนครูแต่ละแผนกวิชาและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล :รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Friday, 15 July 2016 16:15)

 

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและโครงการประกวดแผนธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและโครงการประกวดแผนธุรกิจเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม T-VET โดยมีนายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ และบ่มเพาะให้ผู้เรียนแลผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการมีความรู้ทักษะวิชาชีพในการจัดทำแผนธุรกิจ ให้สามารถวางแผนเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต โดยแผนธุรกิจของแผนกวิชาการขายและการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแผนธุรกิจในครั้งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนต่อยอดธุรกิจจำนวน 10,000 บาท

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,อภิชาติ โยธี : ภาพ)

Last Updated (Friday, 15 July 2016 16:15)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 126 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like