ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย 1.สมัครที่่โรงเรียนของท่านตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2562 หรือ 2.สมัครที่งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561-วันที่ 25 มกราคม 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

คุณครูผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คุณครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดทำผลงานวิชาการ ชุดการสอน วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 2103-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน และใช้เป็นผลงานทางวิชาการ

จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาที่สนใจต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบ เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์ แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เป็นตัวแทน มอบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 เครื่อง แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยมี นายวราวุฒิ ไกยราช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Friday, 22 January 2016 16:27)

 

พิธีมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณทนงศักดิ์ ภัทรเดชาธร ผู้จัดการฝ่ายผลิตรภเกี่ยวนวดและจอบหมุน มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ เครื่องยนต์ 3 เครื่องและแท่นทดสอบการขันโบล์ท ให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ และมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 15 เครื่อง ให้กับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะผู้บริหารและครูเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาต่อไป

(S1 S3 S7 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชทานเพลิงพระศพ

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้แทนครู และนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี จำนวน 80 คน นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 50 คน  นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา และลูกเสือวิสามัญจิตอาสา ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสามเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ เจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ

(S7 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, พรอนันต์ จาตูม ภาพ)

 

การประเมินกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

นายสำราญ สีปวน พร้อมด้วย นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเเกษ ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S7 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ )

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 34 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like