ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และคณะครู นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน มีสถานศึกษาที่รับการประเมินดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 I ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์งานอาชีพ รุ่น 10 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ : ภาพ)

Last Updated (Monday, 18 April 2016 13:11)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (สายตรง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ (สาย ม.6)
ระเบียบการรายงานตัว/มอบตัว ผู้ที่สอบผ่าน

 

Last Updated (Friday, 11 March 2016 13:23)

 

การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานฯระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนพระราชทานฯศึกษาต่อระดับปริญยาตรี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 4 ทุน ซึ่งประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 2 ทุน และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ทุน โดยมีนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 คน ซึ่งกำลังศึกษาในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยเทคนิคเกษ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   เข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมT VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559

(งานความร่วมมือ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย ; ภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 08 March 2016 16:32)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา

Last Updated (Friday, 04 March 2016 16:54)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 141 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like