ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559  เมื่อวันที 3 สิงหาคม 2559 โดยมี นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดมีกิจกรรมการแสดงละคร ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง วาดภาพระบายสี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Monday, 08 August 2016 18:40)

 

SISAT คนพันธ์ R เชิญชวนครอบครัวไปใช้สิทธิ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการ โครงการ SISAT คนพันธ์ R เชิญชวนครอบครัวไปใช้สิทธิ เพื่อรณรงค์ให้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ไปการออกเสียงประชามติ ซึ่งเป็น กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือ กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนก่อนที่จะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมายหรือนำไปปฏิบัติ เพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Monday, 08 August 2016 18:41)

 

การประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ สนามหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมลูกเสือวิสามัญให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถ ด้านการจัดกิจกรรมระเบียบแถว และสวนสนาม เพื่อกระตุ้นให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสิยสละ รู้จักสามัคคี โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมชมการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้

(อินทร์ จงจำ :  รายงาน / พรอนันต์ จาตูม : ภาพ)

Last Updated (Thursday, 04 August 2016 10:29)

 

พิธีปิดการฝึกและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิคและทางยุทธวิธีมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น สามารถใช้อาวุธประจำกายและการยิงปืนอย่างได้ผลและสามารถทำหน้าที่ในระดับผู้บังคับหมู่ได้ตามลำดับพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพิธีปิดการฝึกและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี มีผู้กับกำนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษา 16 แห่งร่วมชมการสวนสนามและการแสดงของนักศึกษาวิชาทหารโดยพร้อมเพรียงกัน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, วิชิต ปิ่นหอม ภาพ)

Last Updated (Sunday, 31 July 2016 15:30)

 

จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนครู นำนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันเป็นวาระสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ โดยพระราชกรณียกิจนานับปการที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญล้วนเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / พรอนันต์ จาตูม ภาพ)

Last Updated (Sunday, 31 July 2016 15:30)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 146 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like