ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยมี นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรพัฒนาการศึกษาของแผนก และเพื่อปรับปรุงอาคาร ห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลตำบลห้วยเหนืออำเภอขุขันธ์ ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา และคณะครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง รวมยอดเงิน 44,998 บาท

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 11 August 2016 16:13)

 

12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559  เวลา 8.30 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,วิชิต ปิ่นหอม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 10 August 2016 18:59)

 

รางวัล จากการทดสอบประเมินการใช้ทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล จากกการทดสอบประเมินการใช้ทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสารภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเชียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รางวัลเหรียญทอง  ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ประทุมวงศ์ และนายณลงกรณ์ งามมาก รางวัลเหรียญเงิน  ได้แก่ นางสาวสุภัคพร ไชยสิทธิ์ รางวัลเหรียญชมเชย ได้แก่ นางสาวอรจิรา ชินกลาง ทักษะการใช้ภาษาจีน ผู้เข้าร่วม ได้แก่ นางสาวกชนก หงษ์ศิริ นายพีร์นิธิ  สิริคุณากรรุจน์ นางสาวณัฐสุดา ทองกลาง โดยมี ดร.สุภาพ สัจสมภาร หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ ครูทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ ครูบุญมี สารชาติ ครูสุกัญญา สิงห์เงิน และครูเกศยาวี สีปวน เป็นผู้ฝึกซ้อม

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / วุฒิชัย พรมมา,เกศยาวี สีปวน ภาพ)

 

Last Updated (Monday, 08 August 2016 18:35)

 

“วันรพี”

คณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “วันรพี” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายกวีพจน์ สุรนิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ และนายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำส่วนราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระผู้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่วงการกฎหมายของประเทศไทย

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / พรอนันต์ จาตูม ภาพ)

Last Updated (Monday, 08 August 2016 18:37)

 

โครงการเดินรณรงค์สี่มุมเมือง Big Day จังหวัดศรีสะเกษ

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้แทนครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมโครงการเดินรณรงค์สี่มุมเมือง Big Day จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษไปลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Friday, 17 May 2019 12:26)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 99 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like