ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย 1.สมัครที่่โรงเรียนของท่านตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2562 หรือ 2.สมัครที่งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561-วันที่ 25 มกราคม 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561

 


ประชุมคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการ และเลขานุการการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2561 นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือพี่เลี้ยง กว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต


ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้การดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว มีความถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา 2561

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา 2561 ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 แห่ง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเป็นตัวเเทนเข้าร่วมการแข่งขัน การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

 

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 150 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like