ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีเปิด ดำเนินการระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560  ถึง 3 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. ณ สีแยกนาเจริญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ บริการตรวจสภาพทั่วไป และซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ ของประชาชนที่สัญจรไปมาในระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และได้รับการสนับสนุนน้ำมันเครื่องจากบริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมก่อน ปฏิบัติงาน จาก บริษัทอีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2560

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2560 นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือพี่เลี้ยง กว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,รัชพล นะที, นายอนุรักษ์ ระหาญ : ภาพ)

 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ  นายวรรณดี กลมพันธ์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีนายคณิน สาระบูรณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ และคณะร่วมส่งพร้อมทั้งมีกิจกรรมเตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม  : ภาพ )

 

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม อวด-ดี อาชีวะ 3

หนังสั้นเรื่อง "วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน" คว้ารางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม อวด-ดี อาชีวะ 3 ผลงานของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยสำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัททีวีบูรพา จำกัด จัดโครงการประกวดสื่อภาพยนต์สารคดี และสารคดี เพื่อสื่อสารสิ่งดีงามของชาวอาชีวศึกษาสู่สายตาคนไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ Crystal Design Center  กรุงเทพมหานคร

(ณชิตา จิราณัฐกุล : รายงาน / ทีมลำดวนเมียเดีย ภาพ)

Last Updated (Monday, 18 December 2017 15:15)

 

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา 2560

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนนักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง พุทธศักราช 2546 เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในการนี้วิทยาทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นสนามสอบในการจัดสอบในครั้งนี้ คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ตามระเบียบของ สทศ.

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / รังสรรค์ ไสยศรีจันทร์, ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 44 guests online
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like