ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

" Gen R อาสา-อาชีพ " หนังสั้น โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษรัฐและเอกชน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสรรถนะ Education to Education : Vocational Boot Camp (E to E)  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโอกาสนี้ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แวะมาเยี่ยมคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษในโอกาสที่มาราชการในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม)

 

โครงการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2561  นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พบปะพูดคุยและชี้แจงนโยบายต่างๆให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 ได้รับทราบ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมกว่า 1,040 คน ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ในโครงการคนดี  SISAT TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา  2561 จำนวน 30 คน สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี  วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา  จิราณัฏฐกุล : รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ศันสนีย์  พันเจริญ : ภาพ)

 

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรรณดี  กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด  ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือพี่เลี้ยง และลูกเสือวิสามัญกว่า 1,300 คน ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ สนารมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ : เพ็งแจ่ม)

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ โดยมีคุณจุฑารัตน์  กิ่งมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศันสนีย์ พันเจริญ, ปพัชญานนัทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 164 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like