ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

" Gen R อาสา-อาชีพ " หนังสั้น โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อพิชิต Low Carbon ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อพิชิต Low Carbon ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสนี้คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day นำโดย ครูวรดา ขันตี หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ครูรณกฤต ณัฐยศกรนภา ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ครูจักรพันธ์ บูรณะ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ครูชาญณรงค์ ไชยนรา แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / รณกฤต ณัฐยศกรนภา : ภาพ)

Last Updated (Friday, 13 July 2018 15:25)

 

พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

(รชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปริษา ปั้นดี, ยุภาพรรณ ก้านเหลือง : ภาพ)

 

ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เข้าศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยความร่วมมือกับ บริษัทฮีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด  นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม T-VET

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม, ศันสนีย์ พันเจริญ : ภาพ )

 

โครงการ “อบรมสัมมนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศยุค 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการ “อบรมสัมมนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศยุค 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561” โดยนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยากรจาก บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในโอกาสนี้มีคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังร่วมการอบรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

(ณชิตา จิณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู : ภาพ

Last Updated (Monday, 09 July 2018 12:24)

 

คณะกรรมการ อวท. มอบขนมแก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบขนมแก่น้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้จากการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาการแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย ครูกัปนาท พระสุพรรณ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูณชิตา จิราณัฏฐกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ครูรณกฤต ณัฐยศกรนภา ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสุประชัย วรรณทวี นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 44 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like