ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย 1.สมัครที่่โรงเรียนของท่านตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2562 หรือ 2.สมัครที่งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561-วันที่ 25 มกราคม 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจาก
นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบเงินบริจาคของผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน เงิน 14,472 บาท
โดยมีนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ
 

อวยพรวันเกิด ท่านผอ. อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์

 

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมอวยพรวันเกิด ท่าน ผอ.อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 19 ธันวาคม 2561

 

แนะแนวฝึกงานและการฝึกอาชีพ

 

แนะแนวฝึกงานและการฝึกอาชีพเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ จาก บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์ กรุ๊ปจำกัด บริษัทเซนต์ บริษัท เอสเอ็นพี วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ อาคารพละอเนกประสงค์

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกกรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมพระยาไกลภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีพิธีเปิดวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 13 แห่ง ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดจำนวนกว่า 161 ผลงาน ใน 10 ประเภท ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยขุขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราษีไศล อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐาน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเพื่อร่วมแข่งขันในระภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 54 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like