ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL ประจำปี 2561

นางสาวอภิชญา  ธนาภารุ่งเรือง นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 ณ เวทีงานกาชาดงานสี่เผ่าไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 และเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / สุจิรา วิชาชาติ  ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 02 May 2018 11:19)

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกาบหมาก ผลงานของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  และรางวัล Honor Award  “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผลงานของ นายอนุชา หอมทรง นายชัชวาล ศรศักดา นายคฑาวัตร โครตรพันธ์ นายปราโมทย์ ทองบาง น.ส.นีรนุช มอราศี  น.ส.อภิชญา ธนาภารุ่งเรือง ครูที่ปรึกษา ครูอัจฉราวดี สันตพันธ์ ครูสุจิรา วิชาชาติ ครูธนากร สุขส่ง ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกนณ์ และครูชาญณรงค์ ไชยนรา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

ผลการคัดเลือกการออกแบบปกสมุดวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดประกวดการออแบบปกสมุดวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นายวีระชัย ฝังนิล แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปิยพร ครุฑนอก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอนุวัฒน์ ทัดแก้ว แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

โครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 23

ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือพี่เลี้ยง รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือพี่เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางลูกเสือและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญได้อย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือสังคม รู้จักเสียสละประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความสามัคคีในหมู่คณะ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาและการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ สถานศึกษาขนาดใหญ่

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้ารับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาและการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
Personal Sites
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 41 guests online
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like