ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัย ฯ ขอเชิญประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.2-3
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ อาคารพระยาไกรภักดี  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่ครูที่ย้ายมาบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกสอน

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่ครูที่ย้ายมาบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกสอน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที 17 พฤษภาคม 2562 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ทำบุญวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดป่าศรีสำราญ ตำบลหนองครก อำเธอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานต่างๆ

คุณครูคำพา ขันตี หัวหน้างานพัสดุ ประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนนาดีวิทยา

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนนาดีวิทยาและร่วมต้อนรับคุณครู คุณครูภาษาไทยย้ายโอนจากโรงเรียนนาดีวิทยามาบรรจุที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหาร

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ งานทะเบียน งานพฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล สถานศึกาาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษภาครัฐ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 50 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like