ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

" Gen R อาสา-อาชีพ " หนังสั้น โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม  โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการอ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และนักเรียนนักศึกษายังร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษเข้าแข่งขันในระดับภาค โดยนายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด  การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน 19 แห่ง ร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์   วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ   วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์   วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราศีไศล   วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล   วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยขุขันธ์   วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก   วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ   วิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึง ในโอกาสนี้ คณะผู้บริการ คณะครู และนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ศันสนีย์ พันเจริญ, ประวิทย์ ราชภักดี : ภาพ)

 

ศิษย์เก่าช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 ร่วมกับศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะศิษย์เก่าช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 ร่วมกับศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำโดยคุณยุทธชัย  รองทอง หัวหน้าปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คุณสันติกุล สินชัย กรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คุณวงศ์สว่าง หลักบุญ ประกอบธุรกิจส่วนตัว มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบออลอินวัน (All in one) จำนวน 7 เครื่อง และจอมอนิเตอร์ จำนวน 7 จอ พร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  รวมมูลค่า 120,000 บาท ให้แก่แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายกัณหา  อุทธิเสน หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และคณะครู เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 แผนกวิชาโลหะการ มอบโต๊ะเขียนแบบ

นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 แผนกวิชาโลหะการได้ระดมทุนจากค่าตอบแทนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 2/2560 จัดทำโต๊ะเขียนแบบจำนวน 30 ตัว มอบแก่แผนกวิชาโลหะการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ นายวรรณดี  กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายทรงสิทธิ์ บัวชุม หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / พัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 100 นาย 2 กอง ชาย-หญิง และคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยลูกเสือวิสามัญร่วมเดินสวนสนาม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย และเพื่อคัดเลือกกองลูกเสือในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศในลำดับต่อไป เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Thursday, 21 June 2018 15:01)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 169 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like