ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัย ฯ ขอเชิญประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.2-3
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ อาคารพระยาไกรภักดี  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ต้อนรับมอบช่อดอกไม้แก่คุณครูกร ก้านเพชร

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคมและร่วมต้อนรับมอบช่อดอกไม้แก่คุณครูกร ก้านเพชร ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวย้ายจากโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคมมาบรรจุที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

แข่งขัน "Startup Thailand League : R League Coaching Camp ครั้งที่ 2" เป็นการแข่งขันระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ส่งตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน "Startup Thailand League : R League Coaching Camp ครั้งที่ 2" เป็นการแข่งขันระดับภูมิภาค ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 49 ทีม จาก 41 วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษผ่านเข้ารอบชื่อแผนธุรกิจ "พื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพจากใยเปลือกทุกเรียน" ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้พัฒนาธุรกิจ จำนวน 50,000 บาท ไปแข่งขันกันในวทีต่อไป เดือนสิงหาคม เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ ที่จะได้ไปดูงานที่ต่างประเทศ นำโดย นางสาวบุณณดา คำเสียง หัวหน้างานศุนย์บ่อเพาะ นายอุ้มบุญ ศรีสุลัย นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี นายธีระพงศ์ แก้วพิลา นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม นางสาวจุฑาดา ไชยหงส์ นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับดีเด่น

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2562 นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ นางนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต​ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ​ ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วท.ศก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วท.ศก. ร่วมต้อนรับและทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE วท.ศก. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่ครูอัตราจ้างมาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่ครูอัตราจ้างมาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที 21 พฤษภาคม 2562 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินของคณะกรรมการการาประเมิน ในรอบลงพื้นที่ระดับประเทศ "ชมรม TO BE NUMBER ONE" วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 59 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like