ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย 1.สมัครที่่โรงเรียนของท่านตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2562 หรือ 2.สมัครที่งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561-วันที่ 25 มกราคม 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ร่วมกิจกรรม"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

คณะผู้บริหาร ครูบริหาร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Thursday, 10 January 2019 12:36)

 

ประชุมเพื่อกลั่นกรองผลการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ตามที่คณะทำงานประเมินเสนอ

 

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมประชุมเพื่อกลั่นกรองผลการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ตามที่คณะทำงานประเมินเสนอ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเขียนเรียงความ

บจก.สีแสง กรุ๊ป ร่วมกับ อู่หนึ่งการาจ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเขียนเรียงความ ในการนี้นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับมอบทุนให้แก่นักศึกษา วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2561

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ คณะกรรมการประเมินนำโดย ดร.โสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการ วท.กันทรลักษ์ ประธานกรรมการ นางรัตน์มณี บุญใหม่ รองอำนวยการ วช.ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ นายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการ วท.กันทรารมย์ คณะทำงาน นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อำนวยการ วก.ศรีสะเกษ นางผ่องพิสุทธิ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการ วษท.ศรีสะเกษ นายพยนต์ สืบเสน รองผู้อำนวยการ วท.กันทรลักษ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 116 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like