"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มอบหมายให้ นายอภิชาติ  โยธี และนางพีรรัชฎากรณ์  สุดประเสริฐ ครูผู้สอน นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 จำนวน 113 คน เข้าดูงาน ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานจริงในสถานประกอบการ และสมารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

(S1 S2 : อภิชาติ  โยธี รายงาน / พีระรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 25 August 2015 14:14)

 

โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มอบหมายให้ นายอภิชาติ  โยธี และนางพีรรัชฎากรณ์  สุดประเสริฐ ครูผู้สอน นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 จำนวน 113 คน เข้าดูงาน  ณ สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด และบริษัทศรีสะเกษการพิมพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานจริงในสถานประกอบการ และสมารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

(S1 S2 : อภิชาติ  โยธี รายงาน / พีระรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 25 August 2015 14:14)

 

เกียรติภูมิ คุณภาพ คุณธรรม

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ชาว SISAT ทุกคน Smart Together เราทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เชื่อมั่นใน เกียรติภูมิศักดิ์ศรี SISAT

(S3 S4: ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

Last Updated (Friday, 21 August 2015 11:08)

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่

ขอแสดงความยินดีกับ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา-เอส-โซ่ ระดับชาติ     ผู้จัดทำโดย นายธนดล บุญรัตน์, นายสุทธิรักษ์ บุญศรี และ นางสาวนัฐสิมา สร้อยศรี โดยมี ครูผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน, ครูภัทรภร ดวงสีดา และครูอัจฉราวดี สันตพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

(S2 S5 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ครูภัทรภร ดวงสีดา )

Last Updated (Tuesday, 25 August 2015 14:08)

 

กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมี นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ปั่นจักรยาน โดยต้นเริ่มจากศาลากลางจังหวัด ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี และเป็นหนึ่งใจเดี่ยวกันของคนไทยทั้งแผ่นดินด้วย

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Friday, 21 August 2015 11:08)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 24 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like