"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ(English Speech Contest)

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ(English Speech Contest) และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสารในหัวข้อ"อาชีพในฝันและประชาคมอาเซียน" โดย นายนาครินทร์    สุต๋า หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สุภาพ สัจจสมภาร หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วย คณะครู และ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1 ร่วมในพิธีเปิด และดำเนินกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้ได้ดี และเพื่อตอนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Friday, 17 July 2015 11:11)

 

แสดงความยินดี กับ ครูอิสราภรณ์ พบลาภ เลื่อนวิทยฐานะ

คณะผู้ริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดี กับ
ครู อิสราภรณ์ พบลาภ แผนกวิชาการบัญชี เนื่องในโอกาส เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

(S7 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 16 July 2015 15:34)

 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ และเวียนเทียนเข้าพรรษา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ และเวียนเทียนเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ วัดป่าศรีสำราญ

(S6 S9  : อภิชาติ  โยธี รายงาน /  ภาพ )

Last Updated (Wednesday, 15 July 2015 17:19)

 

ผลการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2558 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ นางสาวนัฐสิมา สร้อยศรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การใช้ภาษากัมพูชา นางสาวสรสวรรค์ สังขาว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การใช้ภาษาอังกฤษ และรางวัลชมเชยการใช้ภาษากัมพูชา นางสาวธัญญาภรณ์ โนนสูง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การใช้ภาษาจีน และนางสาวกมลชนก แก้วมณี ได้รับรางวัลชมเชยการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาจีน ผู้ควบคุม ดร.สุภาพ สัจจสมภาร หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ และครูทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์  ผู้ฝึกซ้อมโดย ครูบุญมี สารชาติ ครูพนิตานันท์ ลีราช Miss He Xiaojing และ นายสุนเฮง เชลน นักศึกษาทุนพระราชทานฯ

(S1 S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ ภาพ )

Last Updated (Tuesday, 14 July 2015 11:55)

 

วันคล้ายวันสวรรคตพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎคม 2558

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำผู้แทนคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2558 โดย นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ภาพ)

Last Updated (Thursday, 16 July 2015 15:52)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 48 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like