ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

>>>>> คลิ๊กที่นี่ <<<<<

 

โครงการ PTT Engine Tune Up 2016 มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชนประจำปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ดำเนินโครงการ PTT Engine Tune Up 2016 มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชนประจำปี 2559 ในการให้บริการตรวจสภาพเครื่องยนต์ (รถยนต์) ฟรี 25 รายการ ให้แก่ประชาชน โดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จะออกดำเนินโครงการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม –  6 เมษายน /ถถต ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ซึ่งโครงการฯ จะช่วยส่งเสริมการฝึกทักษะความชำนาญ การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / สุภัค ใจเย็น : ภาพ)

 

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยดำเนินงานบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องจักรกลการเกษตรและยานพาหนะ ฝึกพัฒนาช่างชุมชน ให้สามารถต่อยอดทักษะวิชาชีพ ให้บริการวิชาชีพ ได้แก่ การทำท่อซีเมนต์เอนกประสงค์ การทำแผ่นพื้นทางเท้าเพื่อสุขภาพ การทำเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา ให้บริการความรู้ด้านสุขอนามัยพื้นฐานตามความต้องการของชุมชน การดำเนินการให้บริการเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 4 ครั้ง รวม 8 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2559  มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายชิตชวาล ศรีคราม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพยุห์ เป็นประธานพิธีเปิด คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด อย่างอบอุ่น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และคณะครู นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน มีสถานศึกษาที่รับการประเมินดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 I ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์งานอาชีพ รุ่น 10 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ : ภาพ)

Last Updated (Monday, 18 April 2016 13:11)

 
More Articles...
Personal Sites
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 32 guests online
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like