"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

กิจกรรมไหว้ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เข้าร่วมไหว้ครูพร้อมทั้งรับคำอวยพรจากครูทุกท่าน วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารพระยาไกรภัคดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : อภิชาติ  โยธี รายงาน / ภาพ)

 

โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

นายหยาด  พลตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วม โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อซ่อมบำรุง   และปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน นักศึกษา และการให้บริการได้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 S4 : อภิชาติ  โยธี รายงาน / ภาพ)

Last Updated (Friday, 19 June 2015 11:12)

 

นักเรียนนักศึกษา ร่วม โครงการออกให้บริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับ  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย ครูวสันต์ อุไรวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษาร่วม โครงการออกให้บริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านใบอนุญาตขับขี่รถตามกฏหมาย แก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ไม่สะดวกเดินทางไปขอรับบริการที่สำนักงานขนส่ง ด้วยตนเอง

(S4 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / สิริชัย  สิมชมพู ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 16:53)

 

ประธานสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษยูไนเต็ด มอบทุนการศึกษา

นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทน รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จาก นายสรวิชญ์ โรมรัตน์พันธ์ ประธานสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษยูไนเต็ด เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน       นักศึกษาในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S3 :ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 16:58)

 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนนักศึกษา

กรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1 ชายและหญิง ผู้ที่สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อคัดเลือก และประเมินสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยสถานบันการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมการทดสอบ และได้รับเความอนุเคราะห์ครูฝึก จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี ในการทดสอบร่างกาย วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ โรงพละเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาย)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 16:55)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 10 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like