ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

คุณครูปริษา ปั้นดี เผยแพร่ผลงานวิชาการ

           คุณครูปริษา ปั้นดี ครูชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานวิชาการเอกสารประกอบการสอน วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน และใช้เป็นผลงานทางวิชาการ จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานพิธี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร่วมในพิธี จัดให้มีการทำบุญร่วมกันทั้งอาชีวศึกษาจังหวัด โดยร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุจำนวน 19 รูป และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมูเพื่อนครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่นประจำปี และเพื่อระลึกถึงคุณของบูรพาจารย์

Last Updated (Monday, 25 January 2016 09:01)

 

โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ไทย ประจำปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำข้าวสารอาหารแห้งร่วมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเสริมศิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2559 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

 

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2559 มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (Fix it Center) โดยมี นายยุทธนา วิริยะกิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมในพิธี เพื่อให้บริการตรวจสภาพทั่วไป และซ่อมบำรุงรถยนต์ จักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น แก่ผู้ที่เดินทางสัญจรในระหว่างช่วงเทศกาลปี ใหม่ ปี 2559 เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง 4 มกราคม 2559 โดยมีการดำเนินการอบรมผึกปฏิบัติการก่อนปฏิบัติงานให้กับครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการในเครือ ได้แก่ บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ(1993)และบริษัทอิซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด

Last Updated (Wednesday, 13 January 2016 18:46)

 

คุณครูผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คุณครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดทำผลงานวิชาการ ชุดการสอน วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 2103-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน และใช้เป็นผลงานทางวิชาการ

จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาที่สนใจต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 15 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like