"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S7 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Friday, 27 November 2015 16:18)

 

สำรวจพื้นที่ก่อนออกโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนครู ออกสำรวจจุดบริการในเขตพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย อ. เมืองจันทร์ อ. ห้วยทับทัน อ.ศรีรัตนะ อ. ไพรบึง และ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกบริการชุมชน ในโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

(S4 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ประชาไทย ไกยฝ่าย ภาพ)

 

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ  (Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อให้การจัดระบบการบริหาร จัดการข้อมูลและการนำเข้าข้อมูลความต้องการกำลังคน(Demand Side) ข้อมูลการผลิตกำลังคน (Supply Side ) และข้อมูลศักยภาพการจัดอาชีวศึกษา(Capacity Side)พร้อมทั้งการติดตามข้อมูลการวิเคราะห์ประมวลผลและจัดทำรายงานผล

(S3 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 17 November 2015 08:54)

 

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S6 : ณชิตา จิราณฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 11 November 2015 19:23)

 

ต้อนรับครูใหม่ เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับครูใหม่ เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 ที่มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดังนี้ นายสิริวัฒน์ เรืองฐิติรักษ์ แผนกวิชาช่างยนต์ นายสิทธิชัย คำเสียง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายเทียงชัย ชาติรัมย์ และ ปรีชา ขันวงษ์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายชัยโย ทองก่ำ และ นายสุนทร บุญศรี แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นางพัชรนันท์ ทองแดง แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นางสาวปิยมาศ คำน้ำเที่ยง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

(S3 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 11 November 2015 18:43)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 12 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like