"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

การประเมินองค์การมาตรฐานวิชาชีพดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการ และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมินองค์การมาตรฐานวิชาชีพดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประจำปีการศึกษา 2558เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S7 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานัทน์ เพ็งแจ่ม, พรอนันต์ จาตูม ภาพ)

Last Updated (Monday, 30 November 2015 17:49)

 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผูุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับ นายภูวดล มิ่งขวัญ ที่ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริเวณหน้าเสาธง

(S1 S2 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประกวดร้องเพลง 8 กิจกรรม ระดับภาค 2558

>>>>>>>>>   ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่   <<<<<<<<<<<

Last Updated (Thursday, 26 November 2015 17:27)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ลงนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 4 แห่ง ร่วมลงนาม แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม วิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(S1 S2 S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษดำเนินการสอบพนักงานตำบล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการสอบพนักงานตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการดำเนินการสอบปฏฺบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และการสอบเป็นไปด้วยความเรีบยร้อย โปร่งใส

(S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 15 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like