แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3730094
Login FormHome

เยี่ยมคาราวะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT

     นายอุดม วัชรพงศ์ รอง ผอ.วท.ศก นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์ หัวหน้างานลูกเสือ นายยุทธสาร สารการ ครูฝึก ฯ ร่วมเข้าเยี่ยมคาราวะ พันเอกโกศล กิจกุลธนันต์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสที่นำนักเรียนนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.1 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

(S6: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน / ภาพ)

 

พิธีเปิด กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT

     วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วท.ศก. มอบหมายให้นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รอง ผอ.วท.ศก.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554 (ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555) พร้อมนี้ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์ หัวหน้างานลูกเสือ นายปัญญา ศิลากูล นายสถิร มิ่งขวัญ คณะครู เจ้าหน้าที่ คณะพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.1 ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน / ภาพ)

 

ประชุมคณะกรรมการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT

     นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วท.ศก. พร้อมนายอุดม วัชรพงศ์วณฺิช รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกับคณะครู คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6:ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน / ประชาไทย ไกยฝ่าย ภาพ)

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT

    นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วท.ศก. นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รอง ผอ.นายทวี สุดหล้า หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ที่เข้าฝึกประสบการณ์บริษัทฮอนด้าโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 16 คน โดยนายไพรัตน์ เผื่อนด้วง ผู้จัดการส่วนบริหารและคณะ จากบริษัท ฯ เป็นผู้มอบ พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อแสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม TVET วิทยาลัยเทคนิคศีสะเกษ

(S3,S4,S6: ประชาไทย ไกยฝ่าย รายงาน / สุพจ บึงไกล ภาพ)

    

 

เยี่ยมคาราวะผูว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT

     นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วท.ศก. พร้อมนางพิมพ์นิภา นิรมลพิศาล ผู้จัดการนำการแสดง กายกรรม นาฏศิลป์ จากประเทศจีน เข้าเยี่ยมคาราวะ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสนำชุดการแสดงตัวอย่างกายกรรมระดับโลก จัดการแสดงให้แก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้รับชม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องรับรองผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลาง ชั้น 5 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

(S6: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน / ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

SISAT Hot Links
Who's Online
We have 18 guests online
R-Radio วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ผลงานทางวิชาการครู SISAT