ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ครูผู้ช่วยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และคณะที่มาส่ง ดังนี้ นายฉัตรชัย นางวงศ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายปริญญา สว่างโคตร แผนกวิชาวิชาอาหารและโภชนาการ นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ แผนกวิชาโลหะการ นายบัณฑิตย์ เหลาทอง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ในโอกาสนี้ได้มีการกล่าวต้อนรับทักทายอย่างเป็นกันเอง

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 “ TO BE NUMBER ONE SISAT GAMES 2017”

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 “ TO BE NUMBER ONE SISAT GAMES 2017” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีการประกวดกองเชียร์ หลีดเดอร์ สแตนเชียร์ ขบวนพาเหรด และการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE SISAT 2017  นักเรียนนักศึกษาเข้ากิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ชณิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ทีมช่างภาพงานประชาสัมพันธ์  : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 02 May 2018 11:17)

 

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 โดยมีนายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  เป็นประธานพิธีเปิด มีกิจกรรมบูชาครู บายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ประวิทย์ ราชภักดี, เริงศักดิ์ สายรัตน์, นพพร สมคิด : ภาพ)

 

การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 21 February 2018 18:47)

 

รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ

นางสาวอนันญา พฤกษะริตานนท์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่องสร้างได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงสากลหญิง ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมี ครูพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ครูพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ : ภาพ)

 

Last Updated (Wednesday, 21 February 2018 18:48)

 
Personal Sites
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 82 guests online
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like