ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายการตลาด

แผนกวิชาการขายการตลาด จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ในงานมีกิจกรรมบูชาครู บายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียนนักศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ในงานมีกิจกรรมบูชาครู บายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียนนักศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 โดยมีนายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เป็นประธานพิธีเปิด มีกิจกรรมบูชาครู บายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา

 

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ EGAT GREEN LEARNING AWORD 2018

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ EGAT GREEN LEARNING AWORD 2018 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

โครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ"

คณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ" ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 49 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like