ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

วันมาฆบูชา ปี 2561

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาชมรม To BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมถวายปัจจัย ถวายสังฆทานดอกไม้ธูปเทียน และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดป่าศรีสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ศันสนีย์ พันเจริญ : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 02 May 2018 11:14)

 

การประกวดโครงงานนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยนายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมทั้งคณะครูนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรม ประกวดโครงงานนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงผลงานรายวิชาโครงการของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการจากแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิทยาศาสตร์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินผลงานนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน/ นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย : ภาพ)

Last Updated (Monday, 05 March 2018 10:58)

 

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการโลหิต มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาค จำนวน 298 คน ได้โลหิต 89,400 ซีซี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 02 May 2018 11:16)

 

การประชุม (สัญจร) คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชาและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในการประชุมสัญจรของคณะกรรมสภาสถาบันฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 52 guests online
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like