ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

" Gen R อาสา-อาชีพ " หนังสั้น โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ตักบาตรเติมบุญเติมบุญเพิ่มทุนให้ชีวิต

“ตักบาตรเติมบุญเติมบุญเพิ่มทุนให้ชีวิต” คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 82 ปี วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานัทน์ เพ็งแจ่ม, ประวิทย์ ราชภักดี, อัครวัฒนื  โครตรชมภู, ศันสนียื  พันเจริญ)

 

โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจาราจร ZERO ACCIDENT

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัทศรีสะเกษกิจเจริยไทย จำกัด บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจาราจร ZERO ACCIDENT โดยนายกิจจ์โชค ยี่สรง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด เป็นประธานพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ การขับขี่ที่ถูกต้อง รู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ มีนักเรียนนักศึกษาร่วม จำนวน 200 คน วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

 

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยพันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ผู้กำกับณัทพงษ์ โยธี ผู้กำกับศิริบูรณ์ โสมรักษ์ และนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมในพิธี วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ทวีทรัพย์  จันทรัตน์ : ภาพ)

 

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพละเอนกประสงค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท การแพทย์นวมินทร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เข้ารับการตรวจโดยพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษา อันเป็นผลดีต่อการเตรียมความพร้อมของร่างกายในการเรียน ทั้งยังช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักป้องกันและรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

กิจกรรมเดย์ - แคมป์และเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเดย์ - แคมป์และเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ จำนวนกว่า 1,000 นาย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกระเบียบวินัยและความอดทน มีความรับผิดชอบ สร้างภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏบกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 165 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like