ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

คณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ชื่อหลักสูตร กลยุทธ์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วันที่ 29 เมษายายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

คณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ชื่อหลักสูตร กลยุทธ์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วันที่ 29 เมษายายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

รับอุปกรณ์การเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

บรรยากาศรับอุปกรณ์การเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เวลา 08.00 - 12.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

รับอุปกรณ์การเรียนนักศึกษา ปวช.1

บรรยากาศรับอุปกรณ์การเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 เวลา 08.00 - 12.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Tuesday, 30 April 2019 15:10)

 

ปฎิทินนักศึกษาใหม่ประจำปีกาศึกษา 1/2562

Last Updated (Saturday, 27 April 2019 18:41)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 53 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like