ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษภาครัฐและเอกชน

นายนเรศ สุวรรณกูฎ ผู้อำนวยการสำหนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2562 ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ในการนี้คณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมพิธีพร้อมเพรียง วันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

รับการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด (ระดับ 3 ดาว) ประจำปีการศึกษา 2562

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับอนุกรรมการ ผู้เข้ารับการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด (ระดับ 3 ดาว) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมแม่บ้านเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2562

ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร ประชุมแม่บ้านเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมครูที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมครูที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ชี้แจ้งเกี่ยบกับการมอบใบประกาศปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารพยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 62 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like