ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

" Gen R อาสา-อาชีพ " หนังสั้น โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

(รชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปริษา ปั้นดี, ยุภาพรรณ ก้านเหลือง : ภาพ)

 

ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 10 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เข้าศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยความร่วมมือกับ บริษัทฮีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด  นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม T-VET

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม, ศันสนีย์ พันเจริญ : ภาพ )

 

โครงการ “อบรมสัมมนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศยุค 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการ “อบรมสัมมนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศยุค 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561” โดยนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยากรจาก บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในโอกาสนี้มีคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังร่วมการอบรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

(ณชิตา จิณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู : ภาพ

Last Updated (Monday, 09 July 2018 12:24)

 

คณะกรรมการ อวท. มอบขนมแก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบขนมแก่น้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้จากการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาการแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย ครูกัปนาท พระสุพรรณ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูณชิตา จิราณัฏฐกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ครูรณกฤต ณัฐยศกรนภา ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสุประชัย วรรณทวี นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎคม 2561

ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎคม 2561 โดยนายวรรณดี  กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ สนามขับขี่ปลอดภัยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม)

Last Updated (Monday, 09 July 2018 17:22)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 172 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like