ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

ลูกเสือวิสามัญกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้กิจกรรม “ลูกเสือช่อสะอาด มีจิตอาสา มีภาวะผู้นำ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม และได้รับรางวัลดังนี้  นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา ได้รับผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญชาย ดีเด่น, นางสาวลภัสรดา กระสังข์ ได้รับผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญหญิง ดีเด่น, ลูกเสือหญิงได้รับหมู่ดีเด่น ค่ายย่อยที่ 1, กิจกรรมบุกเบิก(หญิง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ, ระเบียบแถว (หญิง) ได้รางวัลชนะเลิศ, กิจกรรมเดินทางไกล (หญิง) ได้รับเหรียญทอง, กิจกรรมบุกเบิก (ชาย)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, ทัศนศึกษา (ชาย) ดีเด่นชาย, ทัศนศึกษา (หญิง) ดีเด่นหญิง,กิจกรรมเดินทางไกล (ชาย) ได้เหรียญทองแดง และหมู่กิจกรรมผจญภัย (ชาย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 14 March 2018 10:11)

 

ประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียน 2/2560

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักราชการครู ครูพิเศษสอน ร่วมประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ร่วมประชุมปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับการรับประกาศนียบัตรของนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม T-VET

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน/ ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : รายงาน)

 

รางวัลระดับภาค ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัย¬เทคนิคศรีสะเกษ

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัย¬เทคนิคศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

(ณชิตา จิรณัฏฐกุล : รายงาน/ภาพ)

 

 

การจัดนิทรรศการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “โครงการบูรณาการวิชาโครงการ” ประจำปีการศึกษา 2560

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดนิทรรศการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “โครงการบูรณาการวิชาโครงการ” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการอาชีวศึกษาให้พัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและยุคโลกปัจจุบัน และเข้าสู่การประกวดระดับสถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติต่อไป ในการดำเนินการในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดจำนวน 228 ผลงาน และส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 50 ผลงาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, รัชพล นะที : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 40 guests online
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like