ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมผู้อำนวยการ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมอาชีวศึกษาจังศรีสะเกษ ประชุมผู้อำนวยการ ชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่  15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลำดวนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561 โดยมีคุณครูสกล หุ่นงามและคุณครูบัณฑิตย์ เหลาทอง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยนายนิยม ศรีวิเศษ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานพิธี มีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 

ประชุมผู้ปกครองปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมผู้ปกครองปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 35 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like