ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัย ฯ ขอเชิญประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.2-3
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ อาคารพระยาไกรภักดี  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

อบรมแกนนำขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจัดโครงการอบรมครูแกนนำและนักเรียนนักศึกษาแกนนำขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา โดยนายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีและได้รับความอนุเคราะห์จากนายสุรยุทธ  ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Wednesday, 19 June 2019 11:20)

 

โครงการเดย์แคมป์ และรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562

โครงการเดย์แคมป์ และรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ท่านรองผู้อำนวยการ จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้มาศึกษาดูงานวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ท่านรองผู้อำนวยการ จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้มาศึกษาดูงานวิจัยฯ ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

น้อมจิต วันทา บูชาครู 13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ อาคารพระยาไกรภักดี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ นายสำราญ ศรีปวน รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดยมีคณะกองยาวโรงเรียนวัดหลวงวิทยานำขบวนแห่พานไปยังพิธีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

 

ติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

นายโสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กล่าวต้อนรับอนุกรรมการ ผู้เข้ารับการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด (ระดับ 34 ดาว) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Thursday, 13 June 2019 16:32)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 52 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like