แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3726222
Home งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

แบบรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

แบบรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554  ปรับปรุงใหม่ 21 มีนาคม 2555 (ท่านที่ดำเนินการไปก่อนแล้ว กรุณาแก้ไขหน้า 8 ครับ)
และแบบฟอร์มการส่งรายงาน SAR สำหรับหัวหน้าแผนกวิชาฯ
[ดาวน์โหลดที่เมนูสีเขียวในหน้าที่เปิดครับ]

กำหนดการจัดรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 

 

Last Updated (Wednesday, 21 March 2012 13:03)

 

แบบประเมินต่างๆ ปีการศึกษา 2554

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

แบบประเมินต่างๆ สำหรับปีการศึกษา 2554

ตารางบันทึกข้อมูลสถานศึกษา Data Set รอบสาม

Last Updated (Sunday, 05 February 2012 16:17)

 

ปกแฟ้ม และสันแฟ้มเอกสารสำหรับใช้ในการขอรับการประเมินประกันคุณภาพฯ

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

ดาวน์โหลด ปกแฟ้มเอกสารสำหรับใช้ในการขอรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ 1-9

ดาวน์โหลด ปกแฟ้มเอกสารสำหรับใช้ในการขอรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ 10-18

ดาวน์โหลด สันแฟ้มเอกสารสำหรับใช้ในการขอรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม

Last Updated (Thursday, 25 August 2011 22:01)

 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุง)

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุง) จากคณะกรรมการตรวจประเมิน อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย นายพิเชฐ ศิลาบุตร ประธานกรรมการ นายพศิน ปัจฉิม กรรมการ นายสมาน สมจริง กรรมการ และนายบุญชู แพงบุตรดี กรรมการและเลขานุการ วันที่ตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2554
(S1-S9 : มนวรรธน์ นกอิ่ม รายงาน)

Last Updated (Thursday, 04 August 2011 12:15)

 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2553

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2553 จากคณะกรรมการตรวจประเมิน อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย นายพิเชฐ ศิลาบุตร ประธานกรรมการ นายพศิน ปัจฉิม กรรมการ นายสมาน สมจริง กรรมการ และนายบุญชู แพงบุตรดี กรรมการและเลขานุการ วันที่ตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2554
(S1-S9 : มนวรรธน์ นกอิ่ม รายงาน)

Last Updated (Thursday, 04 August 2011 12:06)

 

สรุปประเด็นคำถามคำตอบ สำหรับผู้ประเมินภายนอกและสถานศึกษาอาชีวศึกษา

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
      สรุปประเด็นคำถามคำตอบ สำหรับผู้ประเมินภายนอกและสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. แล้ว  เพื่อให้สถานศึกษาเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบสาม [อ่านเนื้อหาทั้งหมด โดยดาวน์โหลดไฟล์ชื่อ qa.pdf ครับ]
(วิวัฒน์ บุญพิคำ รวบรวมนำเสนอ)

Last Updated (Friday, 24 June 2011 13:56)

 

แบบเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 5,10 (ประกันคุณภาพภายนอก)

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
แบบเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ 5 และ 10 (ประกันคุณภาพภายนอก)
โดยงานประกันคุณภาพฯ สามารถดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
      หลังจาก สมศ.ได้ประกาศตัวบ่งชี้สามมิติออกมาให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ล่าสุด สมศ. ได้ประชาสัมพันธ์เป็นประเด็นสนทนาในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ทางสถานีโทรทัศน์โเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อเร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจความหมายและการเก็บรวบรวมข้อมูล และเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบสาม  [อ่านเนื้อหาโดยสรุป]
(วิวัฒน์  บุญพิคำ รวบรวมนำเสนอ)

Last Updated (Friday, 10 June 2011 20:27)

 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง 2553 ฉบับเผยแพร่
โดยงานประกันคุณภาพฯ สามารถดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป
 

ดาวน์โหลดแบบเอกสารและฟอร์มต่างๆ

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
 [ดาวน์โหลดแบบเอกสารและฟอร์มต่างๆ]

      - แบบปกเอกสารต่างๆ
      - แนวทางการกรอกข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม แต่ละตัวบ่งชี้ 

Last Updated (Tuesday, 22 March 2011 16:57)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.