ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี ได้รับเกีรยติจาก นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้พี่เลี้ยงลูกเสือ มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือสังคม รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม มีความสามัคคีในหมู่คณะ ในกิจกรรมครั้งนี้  ประธานได้มอบเกีรยติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 72 คน โดยความร่วมมือจาก ผู้กำกับ และพี่เลี้ยงอาวุโส ในการดำเนินโครงการ บรรยายกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับสาระความรู้ในการพัฒนาตัวเองแก่ผู้เข้าฝึกอบรม

(S4 S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาย / พวงผกา รุ่งเรือง ภาพ )

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like