แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3726054
Home หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT


     สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9 แต่งตั้งนางระเบียบ  อรชร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบล  นายสนธิต  ดาโรจน์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และนายประชิต  หล้าแหล่ง  ครู  คศ.3  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง  การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประเมินวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2552  เวลา 14.00 น. ดร.อนันท์  งามสะอาด  ผอ.วท.ศก.พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย และนางรัตน์ดา  เจนจิตต์ หัวหน้ากลยุทธ์ที่ 9 นายชาติชาย  ทองพีระ รองหัวหน้ากลยุทธฯ และคณะทำงาน เจ้าหน้าที่  นักศึกษา SISAT ให้การต้อนรับและนำเสนองาน  คณะกรรมการประทับใจผลการดำเนินงานอย่างดียิ่ง 
      (S3,S6,S7,S9  ปัทมา  นิยมวงค์  รายงาน/กัณหา  อุทธิเสน ตรวจสอบ)

 

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.