แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3708586
Home งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ

สื่อการเรียนการสอนวิชา การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ


      สื่อการเรียนการสอน รหัสวิชา 3000-0101 วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  จัดทำโดย นางผ่องพิศุทธิ์   ลาลุน ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ แผนกวิชาโลหะการ   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     กระทรวงศึกษาธิการ   [ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ขนาด 3.8 MB]

Last Updated (Friday, 19 June 2009 16:05)

 

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.