แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3726927
Home หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT การเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งสู่สมรรถนะอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งสู่สมรรถนะอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT


      เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2552 ที่อาคาร TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  คณะผู้บริหาร ครู SISAT ได้เข้ารับการอบรมการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งสู่สมรรถนะอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.อำนวย  เถาตระกูล  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากรฝึกอบรม

      [ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอบรมทั้งหมด : Zip ขนาด 3.5 MB]
      [ภาพกิจกรรม]
 

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.