ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home เข้าสู่ระบบ SISAT e-m@il

โครงการจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ตรวจสภาพรถจักรยาน จำนวน 192 คันตามโครงการจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เพื่อเตรียมมอบให้แก่นักเรียนที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดศรีสะเกษ 4 เขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 17 February 2016 17:06)

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like