"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home เข้าสู่ระบบ SISAT e-m@il

โครงการจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ตรวจสภาพรถจักรยาน จำนวน 192 คันตามโครงการจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เพื่อเตรียมมอบให้แก่นักเรียนที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดศรีสะเกษ 4 เขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 17 February 2016 17:06)

 
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like