แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3726093
Home หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT


  

     ดร.อนันท์ งามสะอาด ผอ.SISAT พร้อมด้วยรอง ผอ.ทุกฝ่าย หัวหน้ากลยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา (Cluster) และหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมปรึกษาหารือภารกิจสำคัญของวิทยาลัย อาทิ การติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Team Teaching Learning (TTL) , Project Base Learning (PBL) และการติดตามการประกันคุณภาพภายในในระดับแผนกวิชา โดยว่าที่รองผู้อำนวยการ ฯ นางศุภานัน สุวรากรกุล ว่าที่รองผู้อำนวยการจาก วอศ.สุรินทร์ และนางปาลิดา ศรีตุลานุกค์ ว่าที่รองผู้อำนวยการจาก วช.สุรินทร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมลำดวน SISAT

(S6: ปัทมา นิยมวงค์ วรรณิศา ไชยสาร รายงาน / ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

 

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.