ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพยุคดิจิตอล Super S. Centre Service

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพยุคดิจิตอล Super S. Centre Service โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี และ ศ.ดร. ประภากาส อัฟเต้ อดีตอาจารย์ประจำคณะบาลีสันสกฤต มหาวิทยาลัยปุเณ่ ประเทศอินเดีย นายศุภชัย นิลวานิช กรรมการผู้จัดการ บ.ซูปเปอร์ เอส. เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารูจักใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ เป็นแนวทางการประกอบอาชีพอิสระให้แก่นักเรียนนักศึกษา และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดิจิตอลในสถาบันการศึกษา

(S1 S2 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 11 November 2015 16:46)

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like