แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3714124
Home หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT


   

     ครูสุจิรา  วรศาสตร์ และครูอรทัย  สฤษดิ์นิรันดร์  นำนักศึกษาชั้น ปวช.2 (พค.23 พค.24 และ พข.21) ที่เรียนวิชาหลักการสหกรณ์เบื้องต้น จำนวน 89 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เพื่อให้ได้ความรู้ครบกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อเน้นการประกันคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษาอาชีวศึกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

(S2,S3,S6: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน/สุจิรา  วรศาสตร์ ภาพ)

 

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.