แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3725937
Home ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างราชพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข้อมูลสำคัญของวิทยาลัย


ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

1. เขตที่ดินราชพัสดุใช้ในราชการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แปลงที่ ศก.83 ต. หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่ 209 ไร่ 3 งาน 24.5 ตารางวา
2. บ้านพักอาศัยครู จำนวน 53 ครอบครัว
3. โรงพละเอนกประสงค์ 1 หลัง มีห้องน้ำรวมชาย-หญิง 2 ห้อง
4. ห้องประชุม มี จำนวน 4 ห้อง
    - ห้องประชุม TVET จำนวนผู้เข้าประชุม ประมาณ 300 คน มีห้องน้ำ 2 ห้อง
    - ห้องประชุมลำดวน จำนวนผู้เข้าประชุม ประมาณ 100 คน มีห้องน้ำรวม 2 ห้อง
    - ห้องประชุมพระยาไกรภักดี จำนวนผู้เข้าประชุม ประมาณ 5000 คน      มีห้องน้ำรวมหญิง-ชาย 2 ห้อง
5. อาคารเรียน 4
    - ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน 12 ห้อง
    - ห้องพักครู จำนวน 3 ห้อง
    - ห้องน้ำ จำนวน 12 ห้อง
6. อาคารเรียน 5
    - ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน 16 ห้อง
    - ห้องเรียนปฏิบัติ จำนวน 4 ห้อง
    - ห้องพักครู จำนวน 3 ห้อง
    - ห้องเก็บเคมี-พัสดุ จำนวน 2 ห้อง
    - ห้องน้ำ จำนวน 8 ห้อง
7. อาคารเรียน 6
    - ห้องเรียนฟฤษฎี จำนวน 14 ห้อง
    - ห้องพักครู จำนวน 4 ห้อง
    - ห้องน้ำ จำนวน 7 ห้อง
8. อาคารเรียน 7 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
    - โรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง
    - มีห้องเรียน จำนวน 15 ห้อง
9. โรงงานแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง
10. แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง
11. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง
12. โรงงานแผนกเทคโนโลยีการยาง มีห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง
13. อาคารเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง
14. โรงงานแผนกวิชาช่างโลหการ มีห้องเรียน จำนวน 9 ห้อง
15. โรงงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง
16. โรงงานแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง
17. โรงงานแผนกวิชาช่างโยธา มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง
18. โรงงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน + แม่พิมพ์ มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง
19. โรงงานแผนกวิชาช่างยนต์ มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง
20. อาคารสำนักงาน
    - อาคารอำนวยการ
    - อาคาร อศจ.
    - อาคาร องค์การวิชาชีพฯ
    - อาคาร งานอาคารสถานที่
    - อาคาร งานพัสดุ
21. ห้องน้ำรวมรอบบริเวณ จำนวน 6 หลัง
22. ห้องน้ำตามอาคารหญิง-ชาย จำนวน 55 ห้อง

Last Updated (Thursday, 03 December 2009 15:45)

 

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.