ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพละเอนกประสงค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ จำกัด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษา อันเป็นผลดีต่อการเตรียมความพร้อมของร่างกายในการเรียน ทั้งยังช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักป้องกันและรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง โดยมีนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เข้ารับการตรวจโดยพร้อมเพรียง

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ “กายพร้อม ใจพร้อม เพื่อการเรียนที่มีคุณภาพ” และมอบเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 58 ชุด มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีและต่อเนื่อง ให้เป็นกิจนิสัยในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองครูเป็นผู้ส่งมอบและคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ สวนสุขภาพวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(วลีรัตน์ ทองอินทร์ : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2560

น้อมจิต วันทา บูชาครู 22 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ อาคารพระยาไกรภักดี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูอาวุโสต้นแบบ ไหว้ครูประจำการ มอบทุนการศึกษา โดยมีคณะกองยาวโรงเรียนวัดหลวงวิทยานำขบวนแห่พานไปยังพิธีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

(วลีรัตน์ ทองอินทร์ : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,อนุรักษ์ ระหาร,ศิริลักษ์ คำเสียง,รัชพล นะที / ภาพ)

 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 31 พฤษภาคม 2560 ในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ การตอบปัญหา และประกวดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นอกจากนี้นักเรียนนักศึกษายังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเลิกสูบบุหรี่ กับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(วลีรัตน์ ทองอินทร์ : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ศันสนีย์  พันเจริญ  : ภาพ)

 

นักศึกษารับเกียรติบัตรผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาด ให้แก่นายธนชัย นิยม และนางสาวกัญญณัฐ สุทาศรี นักศึกษา ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากเก็บสร้อยคอทองคำได้ แล้วส่งคืนให้แก่เจ้าของ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน )

 

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 - 25 มกราคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ศิลาบุตร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเป็นเปิด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬวิทยาลัยทคนิคศรีสะเกษ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬี 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ฟุตซอล นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การประกวดจินตลีลารีวิวถวายอาลัย เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกวดแสตนเชียร์ และแข่งขันกีฬาเบ็ดเตล็ด คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย เทคนิคศรีสะเกษ ทุกคนได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกิจกรรมในครั้งอย่างสมบูรณ์ อบอุ่น มีความสุข

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,วิชิต ปิ่นหอม, ขจรกิตต์ อินแก้ว : ภาพ )

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like