ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

ชมรม TO BE NUMBER ONE

โครงการผู้ว่าฯศรีสะเกษ พบนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ในโครงการผู้ว่าฯศรีสะเกษพบนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาที่ประกวดเรียงความในหัวข้อ "7 สิงหา เข้าคูหา ไปออกเสียงประชามติ" ณ อาคารพระยาไกรภักดี ในการนี้ พ.อ.วีรเทพ  การุณรอบดุล รอง ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพบปะและแนะแนวทางการใช้ชีวิตวัยรุ่นแก่นักเรียนนักศึกษาด้วย

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,วิชิต ปิ่นหอม : ภาพ)

 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประขำปี 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ ได้ระดมแผ่นดินจากทุกภาคส่วนของสังคม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน สถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษาและประชาชน จำนวนกว่า 4,000 คน ได้ผนึกกำลังและแสดงการ รวมพลังประชารัฐในการต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งยึดถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ ในการรวมเป็นพลังแผ่นดิน ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ นานัปการ โดยเฉพาะด้านยาเสพติดที่ทรงนำแนวทางและเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมแสดงพลังความสามัคคีและทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม เกิดความตะหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

น้อมจิต วันทา บูชาครู 16 มิถุนายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ อาคารพระยาไกรภักดี เพื่อให้นักเรียนนักศึกแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูอาวุโสต้นแบบ ไหว้ครูประจำการ มอบทุนการศึกษาและมอบทุนพัฒนาวิทยาลัย และขบวนแห่พานไหว้ครูจากคณะกองยาวโรงเรียนวัดหลวงวิทยา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์,เริงศักดิ์ สายรัตน์,ลภณ บุญปก ภาพ)

 

การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558 "SISAT GAMES 2015"

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 "SISAT GAMES 2015" จัดให้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผูุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธี การจัดการแข่งขันกีฬามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกความสามารถด้านกีฬา การออกกำลังกายหลีกไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล เปตอง และการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ปอมปอมเชียร์ และแสตนเชียร์ พร้อมทั้งมีมินิคอนเสิร์ต อย่างสนุกสนาน โดยได้รับสนับสนุนจากหน่วยต่างๆ ดังนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คุณแม่มาลัย อุกฤษฏ์สิริ(ร้านพาณิชย์จักรยาน) หจก.ไพศาลวิทยา บ.ศรีสะเกษ เอสบีเอส อีเลคทริค จำกัด  ร้านเอสพีคอม  บ.วิริยะประกันภัย จำกัด  หจก.ศรีสะเกษแสงชัย  ร้านอาร์ตแอนด์สเก๊าท์  ร้านเอสอาร์แอร์แอนด์เซอร์วิส  หจก.ไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ  บ.ซีเอฟดี จำกัด   ร้าน ต.รุ่งเรืองพานิชย์  หจก.ธงชัยปิโตรเลี่ยม  ร้านบรรจงก่อสร้าง และร้านสันติพาณิชย์

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like