ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 “ TO BE NUMBER ONE SISAT GAMES 2017”

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 “ TO BE NUMBER ONE SISAT GAMES 2017” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีการประกวดกองเชียร์ หลีดเดอร์ สแตนเชียร์ ขบวนพาเหรด และการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE SISAT 2017  นักเรียนนักศึกษาเข้ากิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ชณิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ทีมช่างภาพงานประชาสัมพันธ์  : ภาพ)

 

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL ประจำปี 2561

นางสาวอภิชญา  ธนาภารุ่งเรือง นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 ณ เวทีงานกาชาดงานสี่เผ่าไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 และเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / สุจิรา วิชาชาติ  ภาพ)

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ TO BE NUMBER ONE

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดศรีสะเกษให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพยั่งยืนรวมทั้งมีความพร้อมที่จะก้าวสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 19 แห่ง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ TO BE NUMBER ONE

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดศรีสะเกษให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพยั่งยืนรวมทั้งมีความพร้อมที่จะก้าวสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 19 แห่ง  ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ )

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รองประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาแกนนำ จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ 19 สถานศึกษาร่วมกิจกรรม และมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวยาเสพติดหัวข้อ “กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุทะเลาะวิวาท” และหัวข้อ“ยาเสพติด...เยาวชนไทยต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง” โดยพันตำรวจโทชรัมย์ เพ็งสุริยา สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีสะเกษพร้อม คณะ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายแกนนำจาก นายเอกวิทย์ ธาตุไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดร นายชัชวาลย์ สาระภูมิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดธานี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทราบบทบาท หน้าที่กรรมการเครือข่ายเยาวชนอาชีวะต้านยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายของผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,รัชพล นะที : ภาพ)

 

วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 และโครงการคลินิกคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 และโครงการคลินิกคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพระครูปรีชากิจจาทร พระวิทยากรประจำคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บรรยายธรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like