ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ โดยมีคุณจุฑารัตน์  กิ่งมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศันสนีย์ พันเจริญ, ปพัชญานนัทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like