ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL ประจำปี 2561

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL ประจำปี 2561

นางสาวอภิชญา  ธนาภารุ่งเรือง นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 ณ เวทีงานกาชาดงานสี่เผ่าไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 และเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / สุจิรา วิชาชาติ  ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like